domingo, 1 de junio de 2014

So i veu

Et sento en la distància,
no em cal presència,
no em cal paraula,
t'escolto a les nits
quan tots dormen, 
i a fora brilla un estel.
M'embriago de so, de veu.
No em venç la son,
modulo el vers 
al balanseig de la teva veu.
Et sento en la distància
sense saber-te,
no em cal presència,
no em cal paraula,
només so i veu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario